Tradisjonelt rørleggerarbeide utføres av erfarne rørleggere!

Jonny Larsen er et autorisert rørleggerfirma som ble etablert i 1993 og omdannet til AS i 1998. Firmaet drives fra hjemmekontoret på Solbergmoen (Gamle Riksvei 171). Våre ansatte har mange års VVS-erfaring og våre arbeidsområder er Asker, Bærum, Oslo, Hurum, Drammen og Nedre og Øvre - Eiker. Dette har gjennom årene gitt oss gode referanser, erfaringer og faste kunder.

Vi har ADK 1 sertifikat for utførelse og omlegging av ledningsanlegg. Dette er gyldig frem til 07-12-2023.
Vårt Våtromssertifikat er gyldig frem til 30.11.2023. Vi har dette på rør (A3) og Ledelse av prosjektering og utførelse (B).
Overnevnte sertifikater skal fornyes hvert 5. år


*
*
*




























Vi er medlem av en håndverkerklagenemd.

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse rune@jonnylarsen.no.